Dwangsom om mee te werken aan de uitoefening optierechten was geen loon (1998.47.3997)


Aan werknemer (A) is door zijn werkgever (W) een optierecht toegekend, inhoudende een recht om gedurende een periode van vijf jaren tegen een bepaalde prijs aandelen te verwerven. Het optierecht is reeds op het moment van toekenning in de heffing van inkomstenbelasting betrokken.

A wenst zijn optierecht uit te oefenen. W wil hier echter niet aan meewerken. Zelfs na een vonnis waarin de Rechtbank W gelast uitvoering te geven aan de door A gegeven opdracht op straffe van een dwangsom, weigert W mee te werken…

Verder lezen