EHRC 2000/75, EHRM 31-07-2000, , 34578/97 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Preventieve detentie, Voorarrest, Rechtmatigheid detentie, Voorbehoud

Samenvatting

Verzoeker werd verdacht van moord. In eerste instantie werd hij op februari 1996 preventief gedetineerd in verband met verdenking van (het gaan plegen van) roof (“banditism”), het hebben van criminele banden (“criminal association”) en het terroriseren van een persoon (“terrorising a person”). Op 8 maart 1996 werd de moordzaak heropend en op 14 maart 1996 werd het voorarrest van verzoeker goedgekeurd. Het voorarrest eindigde op 9 juni 1997 nadat verzoeker was vrijgesproken. …

Verder lezen
Terug naar overzicht