EHRC 2000/88, EHRM 04-07-2000, , 51717/99 (met annotatie van A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Procesrecht, Mededeling rechtsmiddelen, Aansprakelijkheid EU-lidstaten voor handelen EG-instellingen

Samenvatting

Klaagster beroept zich op het recht om geïnformeerd te worden over (beroeps)termijnen en rechtsgangen. Het Hof is van oordeel dat artikel 6 noch artikel 13 dergelijke rechten bevat. In dat verband wijst het Hof op de aan de Verdragsluitende staten toekomende “margin of appreciation” om het procesrecht te regelen. Een dergelijke regeling ziet op het verzekeren van een goede rechtsbedeling en op de rechtszekerheid. Art. 6 en art…

Verder lezen
Terug naar overzicht