EHRC 2001/19, EHRM 18-01-2001, , 25154/95 (met annotatie van H.L. Janssen)

Inhoudsindicatie

Respect voor privé-leven, Verbod van discriminatie, Toegang tot een rechter, Recht op ongestoord genot van het eigendom, Recht op onderwijs

Samenvatting

Klaagster en haar familie kochten land in de zogenaamde “Green Belt Area”, een soort “groen hart” zoals in Nederland bestaat. Hun werd door de lokale autoriteiten een vergunning tot bewoning van hun caravan op dat stuk land geweigerd, omdat deze behuizing de bestemming van het landschappelijk schoon zou verstoren. De latere aanvraag voor vergunning voor een bungalow werd eveneens…

Verder lezen
Terug naar overzicht