EHRC 2001/25, EHRM 06-02-2000, , 44599/98 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Onmenselijke behandeling, Privé-leven, Effectief rechtsmiddel

Samenvatting

Voorgenomen uitzetting van Algerijn naar Algerije. Verzoeker stelt dat zijn verwijdering naar Algerije een met art. 3 EVRM strijdige behandeling zou opleveren in verband met zijn gezondheidstoestand. Hij lijdt aan schizofrenie en heeft het medicijn olanzapine nodig. Volgens verzoeker kan hij in Algerije dit medicijn niet krijgen of is het zeer twijfelachtig dat dit medicijn voor hem beschikbaar zou zijn bij het dichtst in de buurt zijnde ziekenhuis.

Het Hof heeft onderzocht of er een daadwerkelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht