EHRC 2001/48, EHRM 23-05-2001, , 25316-25321/94, 27207/95 (met annotatie van H.L. Janssen)

Inhoudsindicatie

Niet-uitputting van nationale rechtsmiddelen, Recht op leven, Verbod van foltering, Vrijheidsontneming, Recht op eigendom, Vrijheid van verplaatsing

Samenvatting

Klagers zijn Turken uit Noord-Cyprus die naar Zuid-Cyprus waren getrokken. Na de dood van een prominente (Grieks-)Cyprioot werden zij door de Zuid-Cypriotische politie gevangen genomen, beweerdelijk gefolterd en teruggestuurd naar Noord-Cyprus. Een aantal van hen keerde later terug naar Zuid-Cyprus, waar zij naar eigen bewering een verklaring moesten ondertekenen, inhoudende…

Verder lezen
Terug naar overzicht