EHRC 2001/52, EHRM 08-06-2001, , 64666/01

Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid, Verbod van onmenselijke en vernederende behandeling

Samenvatting

Het Hof heeft de klacht van Papon niet ontvankelijk verklaard. Papon zit, beschuldigd van oorlogsmisdaden, in detentie en klaagde over het feit dat hij veroordeeld was, ondanks de staat van zijn gezondheid en zijn hoge leeftijd. Hij verliet zich in dat verband op art. 3 EVRM. Het Hof stelde echter vast, dat geen van de lidstaten van de Raad van Europa een uiterste leeftijdsgrens hanteert, waarboven personen niet meer mogen worden gedetineerd. Er…

Verder lezen
Terug naar overzicht