EHRC 2001/68, EHRM 24-07-2001, , 44558/98 (met annotatie van G. de Jonge)

Inhoudsindicatie

Detentieregime, Onmenselijke en vernederende behandeling, Correspondentie met ECRM

Samenvatting

Klager heeft zijn detentie doorgebracht op verschillende afdelingen van de Pravienis|Abkes-gevangenis. Hij klaagt onder andere over de leefomstandigheden op deze afdelingen: de ruimte voor de gevangenen was te klein, het sanitair bood onvoldoende privacy en was smerig, het eten en de catering waren bijzonder slecht en de medische zorg was inadequaat. Klager richt zijn klacht verder op enkele specifieke behandelingen die hem in de gevangenis ten deel zijn gevallen. Zo werd hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht