EHRC 2001/83, EHRM 25-10-2001, , 33368/96 (met annotatie van P. van den Eijnden)

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid ratione temporis, Onafhankelijke en onpartijdige rechter

Samenvatting

Yakis, een Turkse burger, was gearresteerd door politieagenten van de Veiligheidscommissie van Ankara op verdenking van lidmaatschap van een illegale organisatie, de Dev-Yol (“Revolutionaire Weg”), welke ten doel zou hebben de bestaande constitutionele orde omver te werpen en te vervangen door een Marxistisch-leninistisch regime. Dit is strafbaar op grond van art. 146 par. 1 van de Turkse Strafwet. Daarnaast werd hem, met 722 anderen die eveneens verdacht werden lid te…

Verder lezen
Terug naar overzicht