EHRC 2002/23, EHRM 29-01-2002, , 37328/97 (met annotatie van G. de Jonge)

Inhoudsindicatie

Omstandigheden in detentie, Correspondentie met raadsman, Rapport Comité ter Preventie van Foltering, Effectieve rechtsgang

Samenvatting

De heer A.B. (Brits onderdaan) had tal van klachten over de omstandigheden waaronder hij eind 90-er jaren van de vorige eeuw op de Nederlands Antillen gedetineerd werd gehouden. Het Antilliaanse recht kende zijns inziens geen effectieve middelen om daar iets tegen te kunnen ondernemen. Daarom stuurde hij zijn klachten (aanvankelijk via zijn rechtshulpverlener en later zelfstandig) naar Straatsburg. De correspondentie daarover tussen A.…

Verder lezen
Terug naar overzicht