EHRC 2002/61, EHRM 11-06-2002, , 25144/94, 26149/95, 26154/95, 27100/95, 27101/95 (met annotatie van A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Kiesrecht, Mandaat als volksvertegenwoordiger, Disproportionaliteit

Samenvatting

Klagers waren volksvertegenwoordiger. Na ontbinding van hun politieke partij door de nationale rechter werd hun parlementaire onschendbaarheid opgeheven en werden vervolgens hun mandaten als volksvertegenwoordigers vervallen verklaard.

Ten aanzien van het in art. 3, Eerste Protocol, neergelegde kiesrecht geeft het Hof de algemene toetsingsmethodiek weer:

– de staten hebben dienaangaande een grote “margin of appreciation”;

– de kern van het recht mag niet worden aangetast;

– de effectiviteit van het recht mag niet worden ontnomen;

Verder lezen
Terug naar overzicht