EHRC 2002/70, EHRM 02-07-2002, , 30668/96, 30671/96, 30678/96 (met annotatie van A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Collectief onderhandelen, Vakbondslidmaatschap, Ongelijke behandeling/benadeling

Samenvatting

Wilson was journalist bij de “Daily Mail”. De National Union of Journalists (NUJ) was al sinds 1912 erkend als partner voor alle collectieve onderhandelingen van Associated Newspapers Ltd., waarvan de Daily Mail deel uitmaakte. In 1989 ontving Wilson een brief van de uitgever van de Daily Mail, waarin werd aangekondigd dat in het vervolg niet meer met de NUJ zou worden onderhandeld, maar binnen de uitgeverij zelf de salarissen en arbeidsvoorwaarden zouden worden vastgesteld op…

Verder lezen
Terug naar overzicht