EHRC 2003/18, EHRM 09-01-2003, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Recht op privé-leven, Verbod van discriminatie, Homoseksualiteit, “Age of Consent”

Samenvatting

Volgens de destijds geldende Oostenrijkse wetgeving waren homoseksuele handelingen tussen volwassen mannen en instemmende adolescenten van veertien tot achttien jaar strafbaar. Een dergelijk strafrechtelijk verbod gold niet voor heteroseksuele of lesbische relaties. Verzoekers klagen over de handhaving van dit verbod. Het Hof onderzoekt de klachten direct onder art. 14 EVRM in samenhang met art. 8 EVRM. De betreffende strafrechtelijke bepaling is naar aanleiding van een arrest van het Constitutionele Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht