EHRC 2003/33, EHRM 13-02-2003, , 40153/98, 40160/98

Inhoudsindicatie

Verspreidingsverbod van krant tijdens noodtoestand, Rechterlijke controle

Samenvatting

Op 1 december 1997 verbood de gouverneur van een regio waarin de noodtoestand was uitgeroepen de invoer en verspreiding van het dagblad “Ülkede Gündem”. De verboden golden eveneens voor enkele andere kranten en tijdschriften.

Voor het Hof stelden klagers, 8 journalisten werkzaam bij “\(lkede Gündem”, dat het verbod op distributie van de krant een ontoelaatbare inbreuk vormde in het licht van art. 10 EVRM op de uitoefe- ning van hun recht om informatie of ideeën te verspreiden…

Verder lezen
Terug naar overzicht