EHRC 2003/44, EHRM 10-04-2003, , 39731/98

Inhoudsindicatie

Toegang tot de rechter, Verjaring van civiele claim in strafproces

Samenvatting

In een strafzaak tegen medewerkers van een bank wegens vervalsing van bankcheques had klager, die ongemak had ondervonden omdat hij een dergelijke vervalste cheque had willen inlossen, een civiele schadeclaim tegen de verdachten ingesteld. Vertragingen bij de strafvervolging leidden echter uiteindelijk tot verjaring van de strafzaak, inclusief de civiele claim van klager. Het Hof stelt een schending van art. 6 lid 1 EVRM vast. Al had klager, zoals de Staat benadrukt, zijn schadeclaim…

Verder lezen
Terug naar overzicht