EHRC 2003/81, EHRM 22-07-2003, , 39647/98, 40461/98 (met annotatie van G. Mols)

Inhoudsindicatie

Achterhouden van informatie voor verdachte en verdediging, Procedure op tegenspraak, Equality of arms

Samenvatting

Aan de orde is de vraag hoe in het strafproces om te gaan met informatie die door de vervolgende autoriteit niet aan de verdachte en verdediging wordt vrijgegeven. In casu gaat het om het verweer van klagers dat zij door de politie in de persoon van undercoveragenten zijn uitgelokt, een verweer dat niet met succes kon worden onderbouwd nu cruciale informatie daarover door de aanklager niet werd vrijgegeven.

Uitspraak

The law

I. Alleged…

Verder lezen
Terug naar overzicht