EHRC 2003/84, EHRM 24-07-2003, , 46133/99, 48183/99 (met annotatie van E. Brems)

Inhoudsindicatie

Onredelijk lange duur voorarrest, Redelijke termijn strafproces, Privé-leven, Afnemen identiteitsbewijs

Samenvatting

Verzoeksters zijn tweelingzussen. De feiten hebben betrekking op een strafrechtelijke procedure wegens oplichting van een bank. Gedurende het onderzoek werden ze allebei viermaal in voorarrest genomen. Hun veroordeling werd uiteindelijk geannuleerd wegens overschrijding van de verjaringstermijn. Het identiteitsbewijs van een van beide zussen werd bij de eerste arrestatie afgenomen en pas meer dan vier jaar later teruggegeven. Het Hof stelde schendingen vast van art. 5 lid 1 en lid 3 in…

Verder lezen
Terug naar overzicht