EHRC 2003/89, EHRM 30-09-2003, , 40892/98 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Onderscheid naar nationaliteit, Sociale zekerheid

Samenvatting

Ettien Laurent Koua Poirrez (klager) is in 1966 geboren in Ivoorkust en is sinds zijn zevende lichamelijk gehandicapt. In 1987 is hij geadopteerd door Bernard Poirrez, die de Franse nationaliteit heeft. In datzelfde jaar dient klager een naturalisatieverzoek in, dat wordt afgewezen omdat klager ouder is dan achttien jaar. Klager wordt vanwege zijn handicap voor 80 procent arbeidsongeschikt verklaard. Hij vraagt een uitkering aan voor volwassen gehandicapten, die echter wordt afgewezen omdat hij niet de Franse nationaliteit…

Verder lezen
Terug naar overzicht