EHRC 2003/90, EHRM 09-10-2001, , 39665/98, 40086/98 (met annotatie van K. Albers)

Inhoudsindicatie

Gedragingen in strijd met orderegelgeving gevangenis door gevangenen, Beperking vervroegde invrijheidsstelling met veertig respectievelijk zeven dagen, Criminal charge, Grand Chamber-uitspraak

Samenvatting

De gedetineerden Ezeh en Connors handelden in strijd met de disciplinaire regelgeving die gold in de gevangenis waar zij verbleven. Vanwege dit handelen werd (onder meer) de vervroegde invrijheidsstelling van zowel Ezeh als Connors beperkt. Hun gevangenisstraf werd met respectievelijk veertig en zeven dagen “verlengd”.

Centraal staat de vraag of de vermindering van het aantal dagen van de vervroegde invrijheidsstelling een…

Verder lezen
Terug naar overzicht