EHRC 2003/99, EHRM 06-11-2003, , 60581/00 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Maffiazaak, Voorlopige hechtenis, Grond voorlopige hechtenis, Duur voorlopige hechtenis

Samenvatting

In juni 1996 werden strafrechtelijke procedures gestart tegen verzoeker, die ervan werd verdacht lid te zijn van een maffia-achtige criminele organisatie die actief was in de provincie Enna. Op 12 juli 1996 werd hij gearresteerd. Hij stelde beroep in tegen het detentiebevel en verzocht verschillende keren om onmiddellijke invrijheidstelling. Al zijn verzoeken werden afgewezen in hoger beroep en door het Hof van Cassatie. Op 16 april 1997 moest verzoeker, tezamen met 43…

Verder lezen
Terug naar overzicht