EHRC 2004/100, EHRM 05-10-2004, , 45509/99 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Begrip vrijheidsontneming, Geesteszieke, Rechtmatigheid detentie

Samenvatting

Verzoeker verbleef in een psychiatrische inrichting. Aangezien hij voortdurend onder toezicht en controle stond en niet vrij was om te vertrekken, was zijn vrijheid ontnomen in de zin van art. 5 lid 1 EVRM. Het maakt geen verschil of de afdeling waarin hij verbleef gesloten (“locked”) of afsluitbaar (“lockable”) was. Niet in geschil was dat verzoeker aan een geestelijke stoornis leed. Er is geloofwaardig aangetoond dat de detentie van verzoeker tussen 22 juli en 5…

Verder lezen
Terug naar overzicht