EHRC 2004/15, EHRM 18-12-2003, , 63000/00, 74291/01, 74292/01

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheidseisen in cassatie, Fair hearing, Procedure op tegenspraak, Voorbereiding van argumentatie

Samenvatting

Klager werd tot een gevangenisstraf veroordeeld, waarvan de tenuitvoerlegging door het OM werd uitgesteld. Klager stelde cassatieberoep in tegen zijn veroordeling, maar dit werd niet-ontvankelijk verklaard omdat klager – juist vanwege het uitstel – niet kon aantonen dat hij zich in hechtenis bevond. Het Hof is van oordeel dat de eis om zich in hechtenis te begeven disproportioneel zwaar is ten opzichte van een veroordeelde die cassatieberoep wil instellen. Schending art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht