EHRC 2004/22, EHRM 22-01-2004, , 46720/99, 72203/01, 72552/01 (met annotatie van Ph. Kiiver)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Onteigening zonder compensatie, Erfgenamen van begunstigden landhervorming

Samenvatting

Klagers zijn erfgenamen van personen, zogenoemde “nieuwe boeren”, die na de landhervorming van 1945 grondbezit op het gebied van de voormalige DDR hebben verkregen. De nieuwe boeren mochten hun grond evenwel niet verkopen en in beginsel niet verdelen of verpachten, en zij moesten een gedeelte van de oogst aan de staat afstaan. In maart 1990, in de periode tussen de val van de Berlijnse Muur en de toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek Duitsland…

Verder lezen
Terug naar overzicht