EHRC 2004/35, EHRM 26-02-2004, , 43577/98, 43579/98 (met annotatie van K. Henrard)

Inhoudsindicatie

Recht op leven, Verbod van discriminatie, Disproportioneel geweld tegen Roma bij arrestatie, Omkering bewijslast bij raciale discriminatie

Samenvatting

De klagers zijn nauwe verwanten van twee Roma mannen, die werden doodgeschoten door militaire politieagenten bij een poging hen te arresteren. Diezelfde dag nog werd een strafrechtelijk onderzoek door een militair onderzoeker gestart naar deze incidenten. De conclusie daarvan luidde dat de agenten hun bevoegdheden op grond van de regels voor militaire politie niet hadden overtreden. De militaire openbaar aanklager heeft de zaak dan ook geseponeerd. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht