EHRC 2004/38, HvJ EG 30-03-2004, , C-167/02 (met annotatie van Redactie)

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid vernietigingsklacht, Direct en individueel geraakt, Fraudeonderzoek, Parlementaire immuniteit

Samenvatting

Eisers zijn 71 leden van het Europees Parlement die in beroep zijn gegaan tegen een uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak T-17/00 van 26 februari 2002, waarin hun aanvraag tot vernietiging van een wijziging in het reglement van orde van het Parlement werd afgewezen. Het reglement van orde was gewijzigd in verband met de oprichting van het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF, en gaf onderzoeksbevoegdheden aan het bureau ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht