EHRC 2004/61, EHRM 02-06-2004, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Adviesbevoegdheid Hof, “Andere internationale instantie voor onderzoek of regeling”, GOS-conventie, Beperking adviesbevoegdheid

Samenvatting

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft op grond van art. 47 lid 1 EVRM het Hof verzocht een advies uit te brengen inzake de coëxistentie van de Conventie inzake de Rechten van de Mens van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) (Commonwealth of Independent States (CIS)). Meer in het bijzonder heeft het verzoek betrekking op de vraag of het in de GOS-conventie (CIS-…

Verder lezen
Terug naar overzicht