EHRC 2004/66, EHRM 27-05-2004, , 42219/98, 54563/00

Inhoudsindicatie

Equality of arms, Terugwerkende kracht, Tussenkomst door wetgever in de uitkomst van de gerechtelijke procedure

Samenvatting

In deze zaak werd geklaagd over tussenkomst door de wetgever hangende de gerechtelijke procedure. De Conseil d’État stelde in 1991 in een uitspraak vast wat de hoogte van te veel betaalde sociale zekerheidspremies voor scholen moest bedragen, dit in verband met het creëren van tot dan toe niet bestaande gelijkheid tussen private en openbare scholen onderling. Doel was het gelijktrekken van de afdrachten voor deze premies; de Franse rechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht