EHRC 2004/90, EHRM 27-07-2004, , 55480/00, 59330/00 (met annotatie van J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Toegang tot de arbeid, Uitsluiting voormalige KGB-medewerkers, Privé-leven, Ongelijke behandeling, Vrijheid van meningsuiting

Samenvatting

Klagers zijn voormalige medewerkers van de Litouwse afdeling van de veiligheidsdienst van de Sovjet-Unie (KGB). De eerste klager is na de onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen in 1990 gaan werken als belastinginspecteur; de tweede klager was werkzaam als openbaar aanklager. In 1999 werden beide klagers ontslagen op grond van een in 1998 aangenomen wet, die inhoudt dat voormalige KGB-medewerkers tot 2009 niet werkzaam kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht