EHRC 2005/45, EHRM 24-03-2005, , 57950/00 (met annotatie van M. Roscini)

Inhoudsindicatie

Recht op leven, Civiele slachtoffers bij bombardementen, Effectief onderzoek

Samenvatting

Klaagster, Zara Isayeva, verloor haar zoon en drie nichtjes, en raakte zelf gewond toen het Russische leger in februari 2000 haar dorp, waar Tsjetsjeense opstandelingen zich tegen het leger verzetten, bombardeerde. Een door klaagster aangespannen strafzaak werd in 2002 stopgezet, en de militaire handeling werd als legitiem gekwalificeerd. Klaagster stelt een schending van art. 2 EVRM (recht op leven) met betrekking tot het bombardement zelf en het ontoereikende onderzoek achteraf…

Verder lezen
Terug naar overzicht