EHRC 2005/51, EHRM 12-04-2005, , 46387/99, 48906/99, 57410/00, 57419/00 (met annotatie van Redactie)

Inhoudsindicatie

Onafhankelijk en onpartijdig gerecht, Rechtsbijstand, Detentie, Disciplinaire maatregelen

Samenvatting

Vier gedetineerden, Whitfield, Pewter, Gaskin en Clarke, handelden in strijd met de disciplinaire regelgeving die gold in de gevangenis waar zij verbleven. Vanwege dit handelen werd de vervroegde invrijheidsstelling van de gedetineerden beperkt. Hun gevangenisstraf werd met variërend van 18 tot 35 dagen ’verlengd’.

Voor het Straatsburgse Hof wordt door drie van de vier gedetineerden gesteld dat het orgaan dat de maatregelen heeft opgelegd in strijd met art. 6 lid 1 EVRM…

Verder lezen
Terug naar overzicht