EHRC 2005/55, EHRM 02-03-2005, , 71916/01, 71917/01, 10260/02 (met annotatie van Prof. mr. T. Barkhuysen en mr. M.L. van Emmerik)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Compensatie voor onteigeningen, Grand Chamber, Ontvankelijkheidsbeslissing

Samenvatting

Klagers in deze zaken zijn Wolf-Ulrich Freiherr von Maltzan en 46 anderen, Margarete von Zitzewitz en 21 anderen, alsmede een stichting en een bedrijf. Zij klagen over de omvang van de compensatie die zij van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) na 1994 hebben gekregen voor onteigeningen van grondbezit in Oost-Duitsland uit de jaren van de Sovjet-bezetting (1945-1949) en de Duitse Democratische Republiek (DDR) (vanaf 1949). …

Verder lezen
Terug naar overzicht