EHRC 2005/73, EHRM 02-06-2005, , 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99, 49716/99 (met annotatie van I.A. van den Driessche & J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Discriminatie, Onschuldpresumptie, Omkoopschandaal, Strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid, Ontbreken wettelijke procedureregeling, Precedentwerking

Samenvatting

De zeven klagers in deze zaak waren allen betrokken bij een smeergeld-affaire. Twee van hen, Willy Claes en Guy Coëme, bekleedden op het moment van de feiten een ministerambt. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers wordt geregeld door art. 103 van de Belgische Grondwet. Dit artikel bepaalt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de ministers in beschuldiging stelt en de berechting gebeurt door het Hof van Cassatie, …

Verder lezen
Terug naar overzicht