EHRC 2005/77, EHRM 31-05-2005, , 59842/00 (met annotatie van E. Brems)

Inhoudsindicatie

Privé-leven, Afluisteren, Wettelijke basis, Eerlijk proces, Equality of arms

Samenvatting

Verzoeker is veroordeeld voor een misdrijf op basis van bewijsmateriaal dat werd verkregen door het gebruik van afluisterapparatuur die in een woning was geplaatst. Dergelijke afluisteroperaties zijn niet als dusdanig geregeld in de Franse wetgeving. De nationale rechter oordeelde dat de operatie toegelaten was op basis van de wetgeving die telefoontap toelaat. In Straatsburg voerde de Franse overheid ook aan dat de wettelijke basis kon worden gevonden in de bepaling die aan de onderzoeksrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht