EHRC 2005/84, EHRM 30-06-2005, , 5379/02 (met annotatie van G. de Jonge)

Inhoudsindicatie

Detentie, Vrijheidsbeneming voorzien bij wet, Proces-verbaal van hoorzitting inzake verlenging tbs

Samenvatting

Klager zat na afloop van zijn gevangenisstraf in tbs. Zijn beroep tegen verlenging van de tbs werd door het hof in Arnhem afgewezen. Toen zijn raadsman om het proces-verbaal van de zitting vroeg, werd hem medegedeeld dat het niet gebruikelijk was om processen-verbaal op te maken bij beroepsprocedures inzake verlening van tbs. Het Straatsburgse Hof stelt een schending vast van art. 5 lid 1 EVRM. De procedure…

Verder lezen
Terug naar overzicht