EHRC 2005/91, EHRM 30-06-2005, , 45036/98 (met annotatie van M. Bulterman)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Mensenrechtelijke toetsing uitvoeringshandelingen ex EU/EG verdrag en andere internationale organisaties: nieuwe, algemene regel, Beslag op vliegtuig ter uitvoering EG verordening mbt VN Sancties, Grand Chamber

Samenvatting

In 1993 werd door de Ierse overheid een door de Turkse chartermaatschappij Bosphorus geleast toestel van de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij JAT aan de ketting gelegd. Daarmee gaven de Ierse autoriteiten uitvoering aan de in art. 8 van Verordening (EEG) 990/93 (PbEG 1993, L 102/14) opgenomen verplichting om luchtvaartuigen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht