EHRC 2005/98, EHRM 06-07-2005, , 65731/01, 65900/01 (met annotatie van F.J.L. Pennings)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Niet uit premie gefinancierde uitkering, Grand Chamber, Ontvankelijkheidsbeslissing

Samenvatting

Klagers waren slachtoffers van een arbeidsongeval en kregen een ‘‘reduced earnings allowance’’. Na pensionering werd dit vervangen door een ‘‘retirement allowance’’, die 75% lager was. Aangezien voor vrouwen een lagere pensioenleeftijd geldt dan voor mannen, beriepen de vrouwelijke klagers zich op het verbod van discriminatie. De mannelijke klagers beriepen zich tevens op art. 14 EVRM omdat vrouwen achteraf voor een gunstiger pensioneringstijdstip in aanmerking konden komen.

Het EVRM oordeelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht