EHRC 2006/135, EHRM 28-06-2006, , 26499/02 (met annotatie van M. Claes)

Inhoudsindicatie

Uitputten nationale rechtsmiddelen, Abortus bij dodelijke foetale afwijking, Nalaten instellen actie bij Ierse rechterlijke instanties, Bescherming mensenrechten in common law systeem

Samenvatting

Klaagster was zwanger van een tweeling. Na een echo bleek dat een kind reeds gestorven was. Het andere kind bleek later een fatale chromosomale afwijking te hebben. Omdat klaagster de zwangerschap niet wilde uitdragen, besloot zij een abortus te laten verrichten in het Verenigd Koninkrijk omdat zij daarvoor in Ierland niet in aanmerking kwam. Ze had geen juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht