EHRC 2006/4, EHRM 15-11-2005, , 44302/02 (met annotatie van J.M. Milo)

Inhoudsindicatie

Freehold (‘eigendom’), Bevrijdende en verkrijgende verjaring, Bezit

Samenvatting

Deze Engelse zaak handelt over een toepassing van artikel 1 EP op een inbreuk op een Engelse ‘freehold’ van een perceel grond. Pye Ltd (Pye) was eigenaar van een perceel landbouwgrond groot 23 ha.; dat was ook bekend uit de openbare registers; het naastgelegen perceel behoorde aan de heer en mevrouw Graham (Graham). Graham had ooit een recht van gebruik verkregen, op grond van een ‘grazing agreement’ met Pye. …

Verder lezen
Terug naar overzicht