EHRC 2007/104, EHRM 29-06-2007, , 15809/02, 25624/02 (met annotatie van K. Albers)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Criminal charge, Nemo tenetur, Strafrechtelijke veroordeling ivm het niet verschaffen van informatie betreffende de bestuurder van een voertuig ten tijde van het begaan van een snelheidsovertreding, Geen schending, Grand Chamber

Samenvatting

In de zaak O’Halloran wordt op 7 april 2000 het voertuig dat op naam staat van O’Halloran gefotografeerd tijdens het begaan van een snelheidsovertreding. Op 17 april 2000 wordt aan O’Halloran een brief gestuurd door de ‘police camera enforcement unit’ van de politieregio Essex waarin hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht