EHRC 2007/110, EHRM 31-07-2007, , 2745/03

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Civil right or obligation, Toepasselijkheid art. 6, Toepassing Vilho Eskelinen, Arbeidsrechtelijke kwestie, Afwezigheid mondelinge zitting in cassatie

Samenvatting

Klager was werkzaam als ambtenaar bij een regionale afdeling van de douane, een agentschap van het ministerie van Financiën. Vanwege een structurele reorganisatie werd hij in 1995 ontslagen en in de beslissing werd aangegeven dat hij zou worden overgeplaatst naar een ander nieuw regionaal douanekantoor. Vervolgens verzocht klager om toestemming om zijn taken te verrichten op het nieuwe kantoor maar ontving geen antwoord op zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht