EHRC 2007/35, EHRM 11-01-2007, , 55066/00, 55638/00 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Recht op vrije verkiezingen, Registratie kandidaten politieke partij

Samenvatting

De kandidatenlijst van de Russische Conservatieve Partij van Ondernemers werd niet geregistreerd, omdat enkele kandidaten, waaronder de nummer-2 kandidaat op de lijst, onvoldoende gegevens over inkomen en vermogen hadden overlegd. Het Russische kiesrecht bepaalt dat indien een kandidaat uit de top 3 van de kandidatenlijst wordt geschrapt de gehele lijst niet kan worden geregistreerd. Het schrappen van de gehele lijst als gevolg van een omissie van een enkele kandidaat is disproportioneel tot het doel, namelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht