EHRC 2007/36, EHRM 11-01-2007, , 1948/04 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke en vernederende behandeling, Asiel, Uitputting nationale rechtsmiddelen, Binnenlands vluchtalternatief, Groepsvervolging

Samenvatting

De Somalische asielzoeker Abdirizaq Salah Sheekh heeft op 13 mei 2003 in Nederland een asielverzoek ingediend. Hij is met behulp van een reisagent via Nairobi (Kenia) en Istanbul (Turkije) naar Schiphol gereisd. Hij bediende zich van vervalste Somalische en Keniaanse paspoorten, die hem door de reisagent waren verstrekt en die naderhand door de reisagent weer zijn meegenomen. Zijn vluchtverhaal komt er in het kort weergegeven op neer dat zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht