EHRC 2008/119, EHRM 31-07-2008, , 13151/04

Inhoudsindicatie

Rechtszekerheidbeginsel, Vernietiging finale uitspraak rechter via bijzonder rechtsmiddel, Derde die geen partij was bij eerdere reguliere procedure

Samenvatting

Klaagster kocht in maart 2003 een recreatiecentrum van een bedrijf dat op een stuk grond van een collectief landbouwbedrijf gelegen was. Zij vroeg de autoriteiten om de overdracht van de eigendomstitel te registreren maar dat werd geweigerd omdat het bedrijf zijn titel niet deugdelijk had geregistreerd en deze om die reden niet kon overdragen. Klaagster heeft in een procedure inzake de overdracht van de eigendomstitel van de rechter in eerste aanleg gelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht