EHRC 2008/20, EHRM 22-11-2007, , 64752/01 (met annotatie van A. Nieuwenhuis)

Inhoudsindicatie

Persvrijheid, Gijzeling journalist, Journalistiek brongeheim, Subsidiariteitsbeginsel

Samenvatting

De journalist Voskuil schrijft dat de politie zich op onrechtmatige wijze toegang tot een appartement heeft verschaft toen zij daar een wapenvondst deed. Daarmee zou het bewijs tegen de wapenhandelaar onrechtmatig zijn verkregen. De rechter draagt Voskuil daarom op zijn bron te noemen. Hij weigert en wordt uiteindelijk gegijzeld. Het EHRM oordeelt dat de gijzeling een schending vormt van art. 10. De gijzeling is niet noodzakelijk in een democratische samenleving, nu gebleken is dat de waarheidsvinding…

Verder lezen
Terug naar overzicht