EHRC 2008/66, EHRM 12-02-2008, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Advies, Benoeming rechters Hof, Kandidatenlijst, Geslacht, Parlementaire Vergadering

Samenvatting

Op 17 juli 2007 heeft het Comité van Ministers in overeenstemming met art. 47 EVRM het Hof advies gevraagd inzake de volgende vragen:

(a) Kan een kandidatenlijst voor de functie van rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die voldoet aan de criteria zoals vermeld in art. 22, worden geweigerd enkel op basis van geslachtgerelateerde issues?

(b) zijn Resolutie 1366 (2004) en Resolutie 1426 (…

Verder lezen
Terug naar overzicht