EHRC 2010/109, EHRM 06-07-2010, , 3561/04

Inhoudsindicatie

Recht op eerlijk proces, Toegang bewijs, Burgerlijk recht, Intrekking vuurwapenvergunning, Opname in register

Samenvatting

Verzoeker was in het bezit van een vuurwapenvergunning die in mei 2002 werd ingetrokken. Als intrekkingsgrond werd genoemd de vermelding van de naam van verzoeker in een register door wetshandhavers waarin informatie was opgenomen over personen die potentieel als een gevaar voor de samenleving werden beschouwd. Verzoeker werd voorts gevraagd door de politie het wapen in ruil voor geld in te leveren. Voor de nationale rechter vocht hij de opname van zijn naam…

Verder lezen
Terug naar overzicht