EHRC 2010/38, EHRM 22-01-2010, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Advies, Benoeming rechter, Intrekking kandidatenlijst, Bevoegdheid Hof, Resolutie Parlementaire Vergadering

Samenvatting

Nadat de regering van de Oekraïne op 29 april 2007 overeenkomstig art. 22 lid 2 EVRM een lijst had ingediend waarin drie kandidaten werden voorgedragen voor de verkiezing van rechter in het EHRM trok een van de kandidaten zich terug. Vervolgens ontstond er een discussie over de vraag of de regering een nieuwe lijst kon indienen of de bestaande lijst moest aanvullen met de naam van een nieuwe kandidaat. Uiteindelijk leidde dit tot het…

Verder lezen
Terug naar overzicht