EHRC 2011/11, EHRM 16-11-2010, , 24768/06 (met annotatie van M. Ruitenburg)

Inhoudsindicatie

Recht op eigendom. Hoge griffierechten in onteigeningsprocedure. Grote Kamer

Samenvatting

Klagers, afkomstig uit Portugal, worden geconfronteerd met de onteigening van een stuk land. Zij kunnen zich niet vinden in de vaststelling van de waarde van het stuk grond en de daarop gebaseerde vergoeding, omdat de mogelijke opbrengsten niet waren meegerekend. Derhalve beginnen zij een gerechtelijke procedure waarin zij een vergoeding vorderen van bijna 21.000.000 euro. De vergoeding wordt door de nationale rechter uiteindelijk vastgesteld op 197.236…

Verder lezen
Terug naar overzicht