EHRC 2011/115, EHRM 12-04-2011, , 11774/04 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Geen wezenlijk nadeel

Samenvatting

Verzoekster dient bij het autonome openbare nutsbedrijf voor de distributie van warmte-energie een verzoek in om toezending van bepaalde informatie op basis van de Roemeense Wet Openbaarheid van Bestuur. Dit verzoek wordt afgewezen omdat het nutsbedrijf van oordeel is dat deze wet op het bedrijf niet van toepassing is. Verzoekster stelt tegen deze weigering beroep in bij de rechtbank van Boekarest ten einde de informatie alsnog te verkrijgen. Tevens dient zij een verzoek om schadevergoeding voor een bedrag…

Verder lezen
Terug naar overzicht