EHRC 2011/125, EHRM 28-06-2011, , 8319/07 , 11449/07 (met annotatie van M. den Heijer)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke en vernederende behandeling, Asiel, Uitzetting, Somalië, Algemene situatie van geweld, Binnenlands beschermingsalternatief

Samenvatting

Abdiaziz Ibrahim Elmi en Abdisamad Adow Sufi, van Somalische nationaliteit, arriveren in 1988 resp. 2003 in het Verenigd Koninkrijk. Elmi wordt erkend als vluchteling en verkrijgt in 1994 een verblijfstitel voor onbepaalde tijd. De asielaanvraag van Sufi wordt afgewezen vanwege een ongeloofwaardig asielrelaas.

In 2007 wordt tegen Sufi een uitzettingsbevel uitgevaardigd omdat hij een bedreiging vormt voor de openbare orde. Tussen 1992 en 2004…

Verder lezen
Terug naar overzicht